Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi
Lazer Deposu Mehmet Avcı ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda  Satış Sözleşmesidir.
Madde - 1
 Bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
Lazer Deposu Mehmet Avcı
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Lazer Deposu Mehmet Avcı Firmasının e-ticaret mağazası 
www.lazerdeposu.com'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
5.2 - Sözleşme konusu ürün, ürün sayfasında belirtilen süre dahilinde her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Bu esnada oluşacak ek taşıma bedelleri ALICI tarafından ödenecektir.
5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve varsa kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya
ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
 5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır veya oluşacak nakliye bedelini kabul etmiş sayılır.
5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik
gerçekleştirildikten sonra geçerlilik kazanır.
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin
kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ,ambalajının zarar görmemiş  ve kullanıcı veya kargo kaynaklı hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer
yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b.) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde -7
KARGO TESLİMATI VE HASAR SORUMLULUĞU
7.1-Siparişleriniz madde 8.1 uyumu ile çıkışlar sağlanmaktadır. Adres, teslimat
gecikmelerinden kargo firması sorumludur. Alıcı kargo teslimatını kendisi yapmakla hükümlüdür. Teslimat süresi üzerinden 2 iki iş günü geçmiş ve kargo iadeye düşmemiş ise SATICI firmaya bildirmesi durumunda SATICI kargo teslimatını sağlaya bilmek adına kargo firmasına destek oluşturmakla hükümlüdür. Kargo firması teslimat adresine 1 sefer ziyaret etti ancak kullanıcıyı bulamamış veya adreste olunmaması durumunda ALICI paketi şubeden almak ile hükümlüdür. Şubeden 3 iş günü içerisinde alınmayan kargolar iade düşmektedir. İadeye düşen kargolar tarafımıza ulaşması durumunda satış faturası iptal edilerek kargo masrafları fatura bedelinden düşülerek fatura bedeli iade edilmektedir.
7.2-Her bir paket sigortalı olarak sevk edilmektedir. Ürünleri teslim alınırken kargo firması ile birlikte hasar olup olmadığı kontrol edilerek teslim alınmalıdır. Teslimat esnasında hasar söz konusu ise kargo firması ile tutanak tutulup ürünler teslim alınmamalıdır. Kontrol edilmeden teslim aldım imzası atılması durumunda mesuliyet tamamen ALICIYA aittir. Paket sigorta kapsamı teslim aldım imzası atılması durumunda sonlanmaktadır. 
Madde-8
8.1- Siparişleriniz mesai saatleri içerisinde Min: 24 saat Max: 48 saat içerisinde kargoya verilmektedir. Siparişler sipariş sıralamasına işleme alınmakta olup sipariş tarihini takip eden ilk mesai saati içerisinde kargoya teslim edilmektedir. Bu süreç olumsuz durumlarda kargolar 48 saate kadar çıkabilmektedir. 
8.2- Sitemizden yapılacak olan alışverişlerde 1000 Ds/Kg kadar kargo fiyatı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanıp sizden talep edilmektedir. 1000 Ds/Kg aşan siparişlerinizde sevk maliyetleri (Kargo ,Ambar ,Nakliye vs.) müşteriye aittir. 
Madde - 9
YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI  bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.